Podstawy i zasady odpowiedzialności prawnej nauczycieli i pracowników administracji w placówce
- do 25 maja 2011 roku można dokonać zgłoszenia na bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników administracji radomskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. (Dla nauczycieli i pracowników administracji z placówek, których organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego odpłatność za szkolenie wynosi 120 PLN.)

Czas szkolenia : 4 godziny
Termin i czas szkolenia: 31 maja 2011, godz.10.00
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Radomiu, I p., sala konferncyjna 114
Zapisy w sekretariacie Ośrodka, tel. 48 360 00 05
Liczba miejsc: 25

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność:
  • dyscyplinarna nauczycieli w świetle nowych przepisów ustawy Karta Nauczyciela,
  • organu prowadzącego za niezgodne z prawem działanie funkcjonariuszy oświaty,
  • deliktowa nauczycieli, wychowawców według przepisów kodeksu cywilnego,
  • za wypadek ucznia w szkole/przedszkolu,
  • karna dyrektora i nauczyciela w przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń,
  • prawna nauczycieli i opiekunów w świetle prawa oświatowego, cywilnego i karnego.
2. Status nauczyciela, ochrona funkcjonariusza publicznego.
3. Orzecznictwo sądów.