Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu informują, że spotkanie z koordynatorami odbędzie się w dniu:
11 października 2011r. o godz.14.00 w siedzibie RODoN-u, przy ul.Słowackiego 17

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 10.X.2011r. i dostarczenie do sekretariatu dokumentacji
na płycie CD.