Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB i Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu organizują III konferencję z cyklu "Doskonalenie jakości edukacji zawodowej – współpraca i partnerstwo", która odbędzie się 2 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu przy ulicy 25 Czerwca 70 w godzinach 16.00 - 19.00. Konferencja dedykowana jest kadrze kierowniczej gimnazjów, nauczycielom, doradcom zawodowym, przedstawicielom pracodawców i przede wszystkim uczniom i rodzicom. Jej celem jest prezentacja roli doradztwa w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłej ścieżki kształcenia absolwenta gimnazjum.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
- kadrę kierowniczą, nauczycieli i reprezentację uczniów (15 osób z każdego gimnazjum),
- Radę Rodziców i innych chętnych (10 osób z każdego gimnazjum).


Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 30 listopada 2015r.

Program konferencji