Szanowni Państwo,

informuję, że 8 grudnia 2015r. o godz.9.30 w Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" przy ulicy Malczewskiego 16 rozpocznie się pierwsza konferencja z cyklu "Ruszamy po zdrowie" - "Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności ruchowej". Dwa wykłady wygłosi dr hab. prof. nadzw. Tomasz Frołowicz, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego, autor licznych publikacji naukowych i metodycznych, programów i podręczników szkolnych, członek zespołu opracowującego nową podstawę programową przedmiotu wychowanie fizyczne (2008) oraz ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podstaw programowych kształcenia ogólnego. Zapraszam do udziału nauczycieli wychowania fizycznego.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 7 grudnia 2015r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Konferencja dla nauczycieli z radomskich szkół samorządowych jest bezpłatna, pozostali uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 50 zł (opłaty można dokonać na konto RODoN - PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325 lub w trakcie rejestracji przed konferencją).

Program konferencji