Szanowni Państwo,

informuję, że 4 kwietnia 2016r. w godz.10.00 - 12.00 odbędzie się szkolenie dotyczące zagrożenia terrorystycznego zainicjowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przygotowane we współpracy z Komendą Miejską Policji w Radomiu. Celem spotkania adresowanego do dyrektorówi pracowników placówek oświatowych jest wzmocnienie wiedzy na temat zachowania w sytuacji wtargnięcia napastnika do szkoły - zgodnie z głównymi założeniami Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019. Zaprezentowany zostanie film oraz poradniki. Pokazywane sytuacje będą komentowane przez specjalistów z Wydziału Prewencji KMP w Radomiu. Zaplanowane działania mają charakter kaskadowy - dyrektorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo w placówce i przekazać informacje nauczycielom, a ci uczniom. Ze względów organizacyjnych zapraszamy maksymalnie dwie osoby ze szkoły/placówki (dyrektor i pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo).

Miejsce spotkania:
Sala konferencyjna WSH przy ul. Domagalskiego 7A w Radomiu

Rekrutacja elektroniczna została zakończona.Program:
10.00 - 10.15 Powitanie
10.15 - 11.30 Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły (film, komentarz, dyskusja) - trenerzy z KMP
11.30 - 11.45 Jak zachować się w czasie ataku terrorystycznego? - Agnieszka Siczek, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
11.45 - 12.00 Dyskusja