W Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbędzie się szkolenie dla nauczycieli języków obcych "Zagubieni w morzu liter, czyli jak uczyć języka obcego ucznia z dysleksją". Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 października 2011roku, do godz.13.00. Dla uczestników przewidziane zostały materiały dydaktyczne.

Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2011r. o godz.13.00 w siedzibie Ośrodka.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy rekrutacji decydująca będzie kolejność zgłoszeń.


Program szkolenia: "Zagubieni w morzu liter, czyli jak uczyć języka obcego ucznia z dysleksją"

Dziesięć trudnych pytań.

1. Co to jest dysleksja?

2. Jak rozpoznać dysleksję?

3. Kto i jak może pomóc?

4. Co mówią dyslektycy o nauczycielach?

5. Co mówią dyslektycy o problemach w nauce języka obcego?

6. Jak pracować z uczniem dyslektycznym?

7. Jak nauczać różne sprawności?

8. Jak oceniać ucznia dyslektycznego?

9. Czy wierzyć w "cudowne" programy edukacyjne dla uczniów dyslektycznych?

10. Jak zrozumieć opinie i orzeczenia?