Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że 9 marca 2017r.w siedzibie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy J. Słowackiego 17 odbędzie się kolejne szkolenie organizowane w ramach Programu doskonalenia kadry kierowniczej. Zajęcia dla dwóch grup (grupa I - 8.30-11.50, grupa II - 12.30-15.50) poprowadzi dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Anna Kalińska, która przybliży zagadnienia dotyczące spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie wdrażania reformy. Program szkolenia obejmuje:

  • zatrudnianie nauczycieli,
  • wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy,
  • obowiązek informowania o wolnych miejscach pracy,
  • ograniczenie godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych,
  • podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole,
  • urlop dla poratowania zdrowia,
  • awans zawodowy nauczycieli,
  • rekrutację, status pracowników niepedagogicznych.

Zapraszam do udziału i proszę o zapisy w sekretariacie Ośrodka (tel. 48 360 00 05) do 7 marca 2017r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.