Informujemy, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje dziesięciogodzinne szkolenie "Stare i nowe zabawy podwórkowe", prowadzone przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, które odbędzie się:

I edycja:
- 19 listopada 2011r.

II edycja
- 26 listopada 2011r.

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, w godzinach od 9.00 do 17.00.

Adresatami szkolenia są nauczyciele świetlic, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Tematyka zajęć:
- integrowanie grupy,
- zastosowanie metod podnoszących energię grupy,
- ćwiczenia relaksu i koncentracji, rozwijania wyobraźni,
- prowadzenie zabaw fabularyzowanych,
- działania przy muzyce.

Zapisy na kartach zgłoszeń na II edycję przyjmowane będą do 10 listopada 2011 roku. Dla uczestników przewidziane zostały materiały dydaktyczne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.