Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji ""Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu edukacyjnego", która odbędzie się 14 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. J. Poniatowskiego w Radomiu, przy ul. Sienkiewicza 30.
Do udziału w konferencji zapraszam nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Program:

14.45 - 15.15 - Rejestracja uczestników
15.15 - 15.30 - Rozpoczęcie konferencji Edyta Wójcik, dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
15.30 - 16.00 - Zasady i strategie skutecznego uczenia się, w kontekście przygotowania do wdrożenia w roku szkolnym 2017/2018 nowej podstawy programowej - Katarzyna Ziomek, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Zajęcia modułowe prowadzone symultanicznie w dwóch grupach

16.00 - 17.00 - Style uczenia się, preferencje sensoryczne uczniów i ich wpływ na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego w zmieniającej się szkole - Agnieszka Stępień, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

17.00 - 18.00 - Preferencje osobowościowe, Inteligencje Wielorakie w kontekście skuteczności procesu edukacyjnego w zreformowanej szkole - Katarzyna Ziomek, doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

18.00 - 18.15 - Dyskusja, zakończenie konferencji

Rejestracja elektroniczna przez stronę www.rodon.radom.pl/konferencje do 13 marca 2017r.
W procesie rekrutacji obowiązuje kolejność zgłoszeń.