Szanowni Państwo,

informuję, że 25 maja 2017r. w godz. 11.00 - 14.30 w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30 sala 114 odbędzie się kolejne szkolenie organizowane w ramach Programu doskonalenia kadry kierowniczej. Zajęcia poprowadzi dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Krystyna Mucha, która przybliży zagadnienia dotyczące spraw organizacyjnych w okresie wdrażania reformy. Program szkolenia obejmuje:

  • Nowa podstawa programowa z perspektywy dyrektora szkoły
  • Podstawy prawne statutów szkół i przedszkoli.
  • Istotne zmiany, które należy uwzględnić w statutach.
  • Zasady wprowadzania zmian.
Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/rejestracja/dyrektorzy.php do 24 maja 2017 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.