Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że 23 października 2017r. w siedzibie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. J. Słowackiego 17 odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu prawa oświatowego dla dyrektorów i zainteresowanych nauczycieli.
Zajęcia dla dwóch grup (grupa I – 9.00-12.00, grupa II – 12.15-15.15) poprowadzi dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie Pani Krystyna Mucha, która przybliży zagadnienia dotyczące zasad aktualizowania statutów przedszkoli i szkół podstawowych.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 19 października 2017 r.
W procesie rekrutacji obowiązuje kolejność zgłoszeń