Szanowni Państwo,

Informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem seminarium Zagrożenia dla emocji i psychiki współczesnego ucznia. Dwa wykłady wygłosi Pani Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej i Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU.

Celem seminarium, które odbędzie się 30 listopada 2017r. w godz. 12.30-16.30 w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Handlowej przy ulicy Traugutta 61A będzie zwiększenie wiedzy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów na temat problemów uczniów w obszarze emocji i psychiki oraz nabycie umiejętności mądrego reagowania na zagrożenia.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do wyczerpania limitu miejsc.

Ramowy program:

  • 12.30 - 13.00 Rejestracja
  • 13.00 - 14.30 Wybrane problemy psychiczne występujące u młodzieży, ich skala i sygnały ostrzegawcze - zaburzenia lękowe i depresyjne, samouszkodzenia, zachowania samobójcze
  • 14.30 - 14.45 Przerwa
  • 14.45 - 16.15 Sposoby reagowania i zasady postępowania w przypadku zaistnienia zachowań problemowych u ucznia
  • 16.15 - 16.30 Dyskusja