Rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów zawodowych - 2012
Nowa struktura szkolnictwa w 2012r.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego - 2012
Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2012