Szanowni Państwo,

informuję, że 22 lutego 2018r. w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu przy ul. Św. Brata Alberta 1 w godz. 13.00 - 15.15 w ramach współpracy radomskich szkół podstawowych ze szkołami zawodowymi odbędzie się spotkanie dla szkolnych doradców zawodowych. Cele:

  • przedstawienie roli doradcy zawodowego w dalszym wyborze ścieżki kształcenia,
  • prezentacja perspektyw i doświadczeń wynikających ze współpracy szkół zawodowych ze szkołami podstawowymi,
  • promocja szkolnictwa zawodowego w Radomiu.

Program spotkania
  • 13.00-13.30 Spacerkiem po pracowniach zawodowych - kierunki kształcenia w ZSSiH
  • 13.30-14.00 Degustacja obiadu - ocena pracy uczniów kształcących się w różnych zawodach
  • 14.00-14.15 Program Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wspierania pracy szkolnych doradców zawodowych
  • 14.15-14.35 Organizacja pracy szkolnego doradcy zawodowego - dobre praktyki
  • 14.35-15.05 Organizacja praktycznej nauki zawodu w szkole
  • 15.05-15.15 Badanie ankietowe - diagnoza potrzeb doradców zawodowych
Zapraszam do udziału szkolnych doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 19 lutego 2018r.