Szanowni Państwo,

informuję, że 4 stycznia 2019r. rozpocznie się kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (210 godzin) adresowany do nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą oraz uzyskania kwalifikacji do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły czy placówki. Uczestnikami kursu mogą być, zgodnie z założeniami ramowego programu MEN, nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Tematyka kursu:

  • 1. Koncepcja nowego modelu kształcenia kandydatów na dyrektorów.
  • 2. Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • 3. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • 4. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
  • 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
  • 7. Praktyczne aspekty pracy dyrektora.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (piątek - 15.00-19.50, sobota, niedziela - 9.00-15.45).
Cena kursu kwalifikacyjnego - 1000 PLN (szczegółowe informacje 4 stycznia 2019 r.)
Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia przyjmowana będzie w sekretariacie RODoN do 19 grudnia 2018r.

W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela koordynator zespołu doradców metodycznych RODoN - p. Agnieszka Kozakiewicz: a.kozakiewicz@rodon.radom.pl, tel. 48 360 00 05.

Karta zgłoszenia do pobrania