Cykl dla dyrektorów placówek oświatowych - formy wsparcia

TEMAT

DATA REALIZACJI

LICZBA GODZIN

OSOBA REALIZUJĄCA

REJESTRACJA

Procedury, warunki, terminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
07.11.2019
godz.13.30
2
Agnieszka Stępień
Rejestracja zakończona
Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych
14.01.2020
godz.13.00
2
Doradca metodyczny RODoN p. Monika Pskit
Zapisz się
Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie nadzoru pedagogicznego
27.02.2020
godz.13.30
2
Ekspert z Kuratorium Oświaty
Rejestracja od 1.02.2020
Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie profilaktyki uzależnień oraz procedury Niebieskiej Karty
05.03.2020
godz.13.30
2
Psycholog kliniczny
Rejestracja od 1.03.2020
Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli
02.04.2020
godz.13.30
2
Doradcy metodyczni RODoN p. A. Stępień, p. K. Ziomek
Rejestracja od 01.04.2020
Propozycje działań minimalizujących zagrożenie wypaleniem zawodowym. Coaching dyrektora
28.05.2020
godz.13.30
2
Doradca metodyczny RODoN p. K. Ziomek
Rejestracja od 01.05.2020/a>