Cykl dla dyrektorów placówek oświatowych - formy wsparcia

TEMAT

DATA REALIZACJI

LICZBA GODZIN

OSOBA REALIZUJĄCA

REJESTRACJA

Procedury, warunki, terminy przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
07.11.2019
godz.13.30
2
Agnieszka Stępień
Zapisz się