Cykl "Analiza efektów nauczania"

TEMAT

DATA REALIZACJI

LICZBA GODZIN

OSOBA REALIZUJĄCA

REJESTRACJA

Propozycja testu diagnostycznego dla kl. 3 szkoły podstawowej
19.03.2020
godz.14.30
2
Bożena Jankowska
Rejestracja od 01.03.2020
Propozycja testu diagnostycznego z matematyki w kl.1 szkoły ponadpodstawowej
25.09.2019
godz.13.30
2
Piotr Darmas
Rejestracja zakończona
Jak wykorzystać wnioski ze sprawozdania z wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki?
16.01.2020
godz.14.30
2
Agnieszka Stępień
Rejestracja od 02.01.2020
Jak wykorzystać wnioski ze sprawozdania z wyników egzaminu maturalnego z matematyki?
16.01.2020
godz.14.30
2
Piotr Darmas
Rejestracja od 02.01.2020
Programy nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego - zasady tworzenia programów
16.10.2019
godz.14.30
2
Tomasz Madej
Rejestracja zakończona
Kryteria weryfikacji w podstawie programowej szkolnictwa branżowego
06.11.2019
godz.14.30
2
Tomasz Madej
Rejestracja zakończona
Analiza efektów kształcenia oraz kryteria weryfikacji w programach nauczania szkolnictwa branżowego
11.12.2019
godz.14.30
2
Tomasz Madej
Zapisz się
Realizacja podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej - semestr 1
04.02.2020
godz.14.30
2
Piotr Darmas
Rejestracja od 01.02.2020
Realizacja podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej - semestr 2
02.06.2020
godz.14.30
2
Piotr Darmas
Rejestracja od 01.06.2020
Test diagnostyczny z języka angielskiego w kl.3 szkoły podstawowej
19.05.2020
godz.14.30
2
Monika Podsiadło
Rejestracja od 01.05.2020