Cykl "Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Rola doradztwa zawodowego w kreowaniu wizerunku szkoły zawodowej"

TEMAT

DATA REALIZACJI

LICZBA GODZIN

OSOBA REALIZUJĄCA

REJESTRACJA

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy
14.11.2019
godz.14.30
2
Tomasz Madej
Zapisz się
Dodatkowe umiejętności zawodowe jako odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku pracy
11.12.2019
godz.14.30
2
Pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji
Rejestracja od 1.12.2019
Rola doaradztwa zawodowo - edukacyjnego w kreowaniu wizerunku szkoły zawodowej
08.01.2020
godz.14.30
2
Sylwia Wesołowska, Tomasz Madej
Rejestracja od 2.01.2020
Szkolnictwo zawodowe dopasowane do lokalnego rynku pracy
06.02.2020
godz.14.30
2
Tomasz Madej
Rejestracja od 01.06.2020