Zapraszamy nauczycieli geografii i wszystkich zainteresowanych na wykład:

"Co techniki satelitarne mogą dać każdemu z nas?"

Wykład i ćwiczenia poprowadzi dr hab. Bogdan Zagajewski Adiunkt Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia odbędą się 10 lutego 2012r. w godz.12.00-16.00 w ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
ul. Kilińskiego 25.

Każdy z nauczycieli zgłaszających się na zajęcia ma możliwość zabrania 2 uczniów zainteresowanych geografią
i geoinformatyką. Wskazane zabranie laptopa, gdyż na zajęciach odbędą się ćwiczenia praktyczne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmowane będą do 6 lutego 2012r. (poniedziałek)
do godz.12.00, tel. 48 360 00 05.