Informujemy, że 14 marca 2012 r. (środa) w godzinach od 13.00 do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 30 (sala 114) odbędzie się seminarium:

"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"

Program:
  • 13.00-13.05 - Przywitanie
  • 13.05-13.30 - Zagrożenia w Internecie, Monika Pskit - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  • 13.30-14.00 - Wpływ Internetu na psychikę dzieci i młodzieży, Agnieszka Siczek - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  • 14.00-14.40 - Aspekty prawne i profilaktyka cyberprzemocy, nadkomisarz Agnieszka Guza - ekspert Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej

                        Nieletnichi Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
  • 14.40-15.00 - Podsumowanie: czas na pytania i odpowiedzi

Z A P R A S Z A M Y nauczycieli informatyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.