Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji "Uczeń/uczennica z innego systemu edukacyjnego w polskiej szkole", która odbędzie się on-line 27 września 2021r. w aplikacji Teams w godzinach od 16.00 do 19.00. Wykłady poprowadzą: Małgorzata Pamuła-Behrens, dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Marta Szymańska, dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dr Agnieszka Jasińska. Zapraszamy do udziału nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących z dziećmi/młodzieżą z doświadczeniem migracji.

Program konferencji:

  • 16.00-17.00 Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego - dr Agnieszka Jasińska
  • 17.00-18.00 Jak się przygotować do pracy z uczniami/uczennicami z doświadczeniem migracji (cz.1)? Akwizycja języka drugiego, budowanie rusztowania i motywacja - dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
  • 18.00-19.00 Jak się przygotować do pracy z uczniami/uczennicami z doświadczeniem migracji (cz.2)? Język edukacji szkolnej, metody kształcenia sprawności językowej, poziomy przetwarzania informacji - dr hab. prof. UP Marta Szymańska


Odpłatność za zajęcia (45 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych. Wpłaty należy przekazywać przelewem do 23 września 2021r. z dopisaną formą szkolenia na konto:
nr konta: PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325

Rejestracja elektroniczna do 23 września 2021r. - www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.


Informacje o prelegentkach:
Dr Agnieszka Jasińska - pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP; zainteresowania badawcze: dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego, gramatyka w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców, zagadnienia związane z kulturą języka polskiego jako obcego, rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych, mediacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Nauczycielka języka polskiego jako obcego, wykładowczyni akademicka, autorka i współautorka wielu podręczników do języka polskiego jako obcego, m.in. serii "Hurra po polsku", "O Polsce po polsku", "Połącz kropki", "Postaw kropkę".

Małgorzata Pamuła-Behrens, dr hab. prof. UP - pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalistka w zakresie glottodydaktyki, także w obszarze nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, romanistka. Badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów i uchodźców, nauczanie i uczenie języka edukacji szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi i wczesnoszkolnym, współautorka Metody JES-PL oraz materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji "W polskiej szkole", a także "Metodyki nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL - matematyka"; koordynatorka międzynarodowego projektu dotyczącego funkcjonalnego, zdalnego nauczania języka polskiego Polish Online. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą.

Marta Szymańska, dr hab., prof. UP - pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; badaczka Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP; zainteresowania badawcze: bilingwizm; edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, dydaktyka nauczania języka ojczystego, a szczególnie problematyka związana z wprowadzaniem zagadnień z zakresu gramatyki opisowej oraz metodyką rozwijania umiejętności pisania na różnych etapach edukacyjnych; zainteresowania te dotyczą nie tylko nauczania języka polskiego jako pierwszego, ale obejmują również nauczanie języka polskiego obcego/drugiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na nauczanie języka edukacji szkolnej oraz problematykę wprowadzania terminologii przedmiotowej; współautorka podręcznika i programu do języka polskiego w gimnazjum "To lubię!", wielu publikacji naukowych i materiałów dla nauczycieli, a także współautorka Metody JES-PL i materiałów dla uczniów doświadczeniem migracji "W polskiej szkole"" oraz "Metodyki nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL - matematyka"; od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz osób zarządzających oświatą; współpracuje z Uniwersytetem Karola w Pradze w ramach projektu dotyczącego funkcjonalnego nauczania języka; jest także członkiem międzynarodowego zespołu tworzącego platformę do nauki języka polskiego online.