Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji "Spektrum autyzmu w kontekście kariery zawodowej", która odbędzie się on-line 20 października 2021r. w aplikacji Teams w godzinach od 15.00 do 19.00. Wykłady poprowadzą: dr Joanna Ławicka, dr Anna Prokopiak, mgr Magdalena Jabłońska. Swoimi doświadczeniami podzielą się panie: Jolanta Pilecka i Małgorzata Mężyk. Zapraszamy do udziału nauczycieli interesujących się tematyką spektrum autyzmu w szerokim zakresie..

Program konferencji:

 • 15.00-15.05 Rozpoczęcie konferencji - Edyta Wójcik, dyrektor RODoN
 • 15.05-15.50 Zdrowie psychiczne osób ze spektrum autyzmu w kontekście kariery zawodowej cz.1- dr Joanna Ławicka
 • 15.50-16.00 Przerwa
 • 16.00-16.45 Zdrowie psychiczne osób ze spektrum autyzmu w kontekście kariery zawodowej cz.2- dr Joanna Ławicka
 • 16.45-17.00 Panel dyskusyjny
 • 17.00-17.45 Proces przygotowania osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do aktywnego poruszania się po otwartym rynku pracy. Możliwości i ograniczenia w procesie zatrudnienia osób z ASD przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego. Zaangażowanie otoczenia osób z ASD w procesie zatrudnienia na otwartym rynku pracy - mgr Magdalena Jabłońska
 • 17.45-18.00 Głos pracodawcy - Jolanta Pilecka
  Głos rodzica - Poznaj zanim ocenisz. Problemy życia codziennego młodzieży wchodzącej w dorosłość -Małgorzata Mężyk
 • 18.00-18.30 Proces kształcenia a przygotowanie do pracy. Dobre praktyki - dr Anna Prokopiak
 • 18.30-18.45 Panel dyskusyjny
 • 18.45-19.00 Podsumowanie konferencji


Odpłatność za zajęcia (60 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych. Wpłaty należy przekazywać przelewem do 18 października 2021r. z dopisaną formą szkolenia na konto PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325.

WRejestracja elektroniczna do 18 października 2021r. - www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.