Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na konferencję "POZYTYWNA DYSCYPLINA DLA NAUCZYCIELI (część 1) - Nauczyciel uprzejmy i stanowczy jednocześnie", która odbędzie się w dniu 4 listopada 2021r. (czwartek) na platformie Teams w godzinach od 17.00 do 19.00.
Konferencję poprowadzi Pani Olga Pośpiech - Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od ponad 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobyła będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu na temat pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego.

Jakie korzyści dla uczestników?
Przyjęcie postawy, która jest:

  • pełna szacunku i wymagająca,
  • uprzejma i stanowcza jednocześnie,
  • pomaga dzieciom poczuć przynależność,
  • jest skuteczna długofalowo,
  • uczy ważnych umiejętności życiowych,
  • pokazuje dzieciom, jak bardzo są zdolne i kompetentne.


Odpłatność za zajęcia (30 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych. Wpłaty należy przekazywać przelewem do 2 listopada 2021r. z dopisaną formą szkolenia na konto PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325.

Rejestracja elektroniczna do 2 listopada 2021r. - www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.