Warning: Use of undefined constant DIR_MAIN - assumed 'DIR_MAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /id.php on line 3
RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


Szanowni Państwo,

czas edukacji zdalnej przyczynił się do wypracowania rozwiązań metodycznych, które z powodzeniem mogą być stosowane w warunkach nauki stacjonarnej. Znajomość nowych technologii i narzędzi powoduje, że proponowane zajęcia są atrakcyjniejsze dla uczniów. Wykorzystując doświadczenia z ostatnich dwóch lat, proponujemy nauczycielom szkół udoskonalenie posiadanych umiejętności. W odpowiedzi na potrzeby, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Jego celem jest doskonalenie jakości pracy nauczycieli prowadzących zdalną edukację w szkołach w Radomiu oraz w powiecie radomskim, udzielenie wsparcia w zakresie planowania procesu uczenia się oraz posługiwania się narzędziami TIK, a także podniesienie kompetencji w obszarze pracy zespołowej, komunikowania się i wymiany doświadczeń. Bezpłatne zajęcia dla nauczycieli szkół (30 godzin dydaktycznych) prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w poniedziałki i wtorki od 07 grudnia 2021r. do 21 lutego 2022r. w godzinach od 15.30 do 19.30 (6 spotkań trwających 5 godzin dydaktycznych).

Tematyka zajęć:

  • 1. Metodyka edukacji zdalnej (5 godzin)
  • 2. MS Teams (5 godzin)
  • 3. Wykorzystanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (5 godzin)
  • 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godzin)
  • 5. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godziny)
  • 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godzin)
  • 7. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (3 godziny)

Realizacja projektu pozwoli na efektywne planowanie procesu dydaktycznego i stosowanie różnych metod pracy z dziećmi w czasie edukacji zdalnej i stacjonarnej. Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych pragnących doskonalić nowe umiejętności, niezbędne w dynamicznie zmieniającej się sytuacji w oświacie.
Każdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający udział w kursie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczą do 03 grudnia 2021r (lub do wyczerpania miejsc): www.rodon.radom.pl/projekt

Dokumenty do projektu:

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja udziału w projekcie

Plakat projektu w formacie PDF - pobierz