Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza koordynatorów Olimpiady Wiedzy Ekologicznej ze szkół, które zgłosiły się do udziału w Olimpiadzie na spotkanie 5 stycznia 2022 roku o godz.16.30, w celu omówienia zasad organizacji i przebiegu konkursu w bieżącym roku szkolnym. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Spotkanie w aplikacji Teams poprowadzi doradca metodyczny RODoN i koordynator wojewódzkiego komitetu olimpiady - pani Ewelina Dębicka. Link do spotkania zostanie przesłany 5 stycznia 2022 roku do godz.14.00.

Rejestracja elektroniczna do 5 stycznia 2021r. do godz. 12.00 - http://www.rodon.radom.pl/konferencje