Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza opiekunów szkolnych i przedszkolnych kół LOP oraz zainteresowanych nauczycieli na spotkanie on-line dnia 18.01.2022r. o godz.16.30 celem omówienia form i metod edukacji ekologicznej zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej państwa ustalonym przez MEN na rok szkolny 2021/2022 "Wzmocnienie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne".

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams poprowadzi pani Ewelina Dębicka - doradca metodyczny RODoN i członek zarządu LOP oraz pan Tomasz Gogacz - prezes oddziału radomskiego LOP.

Rejestracja elektroniczna do 17 stycznia 2022r. do godz. 14.00 przez stronę RODoN-u, temat spotkania: "Edukacja ekologiczna - współpraca z zarządem okręgu radomskiego Ligi Ochrony Przyrody". http://www.rodon.radom.pl/szkolenia
Link do spotkania zostanie przesłany zarejestrowanym nauczycielom 18 stycznia 2022 roku do godz.14.00.