Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie organizuje konferencję "Jak pracować z nowo przybyłymi do polskiej szkoły uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji i uchodźctwa", która odbędzie się on-line 22 marca 2022r. w aplikacji Teams, w godzinach od 15.00 do 19.00. Wykłady poprowadzą:
p. Krystyna Mucha, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, p. Małgorzata Pamuła-Behrens, dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i dr Agnieszka Jasińska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Zapraszamy do udziału dyrektorów i nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji.

Program konferencji:

 • 15.00 - 15.15 Rozpoczęcie konferencji - p. Krzysztof Wiśniewski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, p. Edyta Wójcik, dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • 15.15 - 15.45 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - wybrane aspekty prawne - Krystyna Mucha, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • 15.45 - 16.45 Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Ukraińców - dr Agnieszka Jasińska, UP w Krakowie
 • 16.45 - 18.45 W szkole... między językami i kulturami.
  • Uwikłanie językowe – szkoła. Wybrane problemy.
  • Przyjęcie dziecka do szkoły - zasady, diagnoza, decyzje.
  • Kilka wskazówek do pracy w oddziale przygotowawczym.
  • Metoda JES-PL w pigułce wskazówki jak pracować metodą JES-PL.
   • Strategie do pracy w pierwszych tygodniach, miesiącach.
   • Jak uczyć wybranych treści i języka – adaptacja.
   • Jak uczyć gramatyki.
   • Jak uczyć poleceń.
  • Gdzie szukać materiałów? Przydatne strony i materiały- dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens
 • 18.45 - 19.00 Podsumowanie konferencji
Rejestracja została zakończona
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany w dniu konferencji.