Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na konferencję "KARY I NAGRODY. Jakie są długofalowe skutki ich stosowania? Co zamiast? Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli, cz. III", która odbędzie się w dniu 31 marca na platformie Teams w godzinach od 17.00 do 19.00.

Zapraszamy na webinar, w trakcie którego:
- poznasz Pozytywną Dyscyplinę - skuteczne, pełne szacunku i empatii podejście do rodzicielstwa i nauczania, które od prawie 40 lat pomaga – rodzicom i nauczycielom – w codziennych trudnościach i zmaganiach, pojawiających się w domach i szkołach
- dowiesz się, w jaki sposób dzięki narzędziom PD pomóc uczniom stać się dorosłymi, wyposażonymi w konkretne i niezbędne umiejętności życiowe
- dowiesz się, jakie skutki przynosi długofalowe stosowanie kar (i nagród)
- poznasz przykłady skutecznych narzędzi „zamiast kar”, pomagających lepiej dogadywać się z dziećmi (do zastosowania od zaraz!)

Główny cel:

  • Zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i empatycznej komunikacji i współpracyz dziećmi w przedszkolach, bez konieczności stosowania kar i nagród.
Cele szczegółowe:
  • zdobycie narzędzi i pomysłów, pomocnych w radzeniu sobie z takimi trudnościami wychowawczymi jak m. in.: brak współpracy, agresja słowna i fizyczna, zniechęcenie, napady złości, konflikty rówieśnicze.
Uczestnik:
  • potrafi odróżnić kary od konsekwencji naturalnych oraz stosować podejście oparte na koncentracji na rozwiązaniach.
  • zdobędzie narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej i asertywnej komunikacji z dziećmi, zamiast kar i nagród.
  • pozna długofalowe skutki stosowania kar i nagród.

Konferencję poprowadzi p. Olga Pośpiech - Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od ponad 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobyła będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego.

Opłata konferencyjna 30 PLN dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych


Wpłaty należy dokonać przelewem do 28 marca 2022r. z dopisaną formą szkolenia na konto:
Nr konta: PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325

Rejestracja elektroniczna do 29 marca 2022r. - http://www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.