Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje seminarium poświęcone wyborom edukacyjnym do szkół ponadpodstawowych - Jak rozmawiać z rodzicami o wyborach edukacyjno-zawodowych dziecka?
Seminarium odbędzie się on-line 19 kwietnia 2022r. w aplikacji Teams w godzinach od 17.00 do 19.00. Wykład poprowadzi Pani Magdalena Szwagierek - pracownik Działu Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Zapraszamy do udziału nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Treści seminarium

  1. Jak mądrze wspierać ucznia oraz jego rodzica podczas wyboru szkoły średniej?
  2. Terminy rekrutacji do szkół średnich w 2022 roku - system VULCAN
  3. Co nauczyciel szkoły podstawowej powinien wiedzieć na temat rekrutacji do szkoły średniej - vademecum
  4. Czym najczęściej kieruje się młodzież podczas wyboru szkoły średniej?
  5. Przegląd szkół zawodowych w Radomiu i regionie radomskim
Odpłatność za zajęcia (30 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych. Wpłaty należy przekazywać przelewem do 14 kwietnia 2022r. z dopisaną formą szkolenia na konto PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325
Rejestracja elektroniczna do 14 kwietnia 2022r. www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.