Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na konferencję SŁOWA MAJĄ MOC. DODAWANIE DZIECIOM SKRZYDEŁ. O budowaniu poczucia wartości. Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli, cz. IV, która odbędzie się on-line 28 kwietnia 2022r. w aplikacji TEAMS, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Zapraszamy na konferencję, w trakcie której:

  • poznasz Pozytywną Dyscyplinę - skuteczne, pełne szacunku i empatii podejście do rodzicielstwa i nauczania, które od prawie 40 lat pomaga - rodzicom i nauczycielom - w codziennych trudnościach i zmaganiach, pojawiających się w domach i szkołach,
  • dowiesz się, w jaki sposób dzięki narzędziom PD pomóc uczniom stać się dorosłymi, wyposażonymi w konkretne i niezbędne umiejętności życiowe,
  • dowiesz się, co mówić, a czego nie, by budować poczucie własnej wartości u uczniów.

Cel główny:
zdobycie wiedzy i narzędzi do skuteczniejszej i wspierającej komunikacji z dziećmi.

Cele szczegółowe:
zdobycie narzędzi i pomysłów, jak wspierać dzieci i pomagać im w budowaniu ich poczucia własnej wartości.

Uczestnik:
  • pozna rolę wspierającej postawy i komunikatów, budujących poczucie własnej wartości u dzieci,
  • potrafi odróżnić pochwałę od zachęty,
  • zdobędzie narzędzia do skuteczniejszej, bardziej empatycznej i wspierającej komunikacji.

Konferencję poprowadzi Pani Olga Pośpiech - Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od ponad 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobyła będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli, organizowanego przez Polski Instytut Montessori w Warszawie. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego.

Odpłatność za zajęcia (30 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych.
Wpłaty należy przekazywać przelewem do 25 kwietnia 2022r. z dopisaną formą szkolenia na konto PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325
Rejestracja elektroniczna do 26 kwietnia 2022r. www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.