Szanowni Państwo,

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która odbędzie się online na platformie Microsoft Teams 12 października 2022r. w godz. 14:00 - 17:00.

Program konferencji:

  • Rozpoczęcie konferencji
  • Wnioski i rekomendacje wynikające z egzaminu ósmoklasisty 2022 - Pani Ewa Liwska - ekspert Egzaminu Ósmoklasisty z matematyki OKE w Warszawie
  • Egzamin maturalny 2023 i 2024 - Pani Joanna Berner - ekspert Egzaminu Maturalnego z matematyki OKE w Warszawie
  • Jak przygotować ucznia do egzaminu zewnętrznego z matematyki ? - propozycje rozwiązań metodycznych - Pani Agnieszka Stępień, Pan Piotr Darmas - nauczyciele doradcy metodyczni Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  • Zakończenie konferencji
Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w tej formie doskonalenia.

Rejestracja elektroniczną do 11.10.2022r. www.rodon.radom.pl/konferencje
Zapraszamy do udziału