Szanowni Państwo,

informuję, że Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Język obcy nowożytny na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w latach 2023 i 2024", która odbędzie się on-line 13.10.2022r. w aplikacji TEAMS w godzinach 14.00 - 18.00.

Program konferencji:

  • 14.00 - 14.05 - Rozpoczęcie konferencji
  • 14.05 - 15.25 - Egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych 2023 i 2024 – p. Elżbieta Kręciejewska - ekspert egzaminu ósmoklasisty z języków obcych Nowożytnych - OKE w Warszawie
  • 15.25 - 17.00 - Egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych 2023 i 2024 - p. Elżbieta Kręciejewska - ekspert egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych - OKE w Warszawie
  • 17.00 - 17.10 - przerwa
  • 17.10 - 17.50 - Podnoszenie jakości kształcenia poprzez realizację projektów międzynarodowych - Monika Podsiadło, Renata Leszczyńska - doradcy metodyczni Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  • 17.50 - 18.00 - Podsumowanie konferencji
Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w tej formie doskonalenia.

Rejestracja elektroniczna do 12.10.2022r. www.rodon.radom.pl/konferencje
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany w dniu konferencji