Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje kolejne spotkanie w ramach Forum Innowacyjnego Dyrektora i Akademii Kreatywnego Nauczyciela. Szkolenie dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy oraz zmian w przepisach odbędzie się 3 listopada 2022r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Zajęcia poprowadzi p. Izabela Leśniewska.

Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną przepisy dotyczące zmian w awansie zawodowym nauczycieli oraz ocenie pracy. Główny akcent położony będzie na funkcjonowanie tych zadań w okresie przejściowym ze wskazaniem terminów i warunków.

Tematyka:

  • zatrudnienie nauczyciela początkującego,
  • awans zawodowy po „staremu” i zgodnie z nowymi regulacjami, w tym dokumentacja awansowa,
  • warunki konieczne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,
  • zadania nauczyciela i dyrektora w procesie awansu zawodowego,
  • mentor czy opiekun stażu?
  • dokonywanie oceny pracy - terminy i warunki, w tym pokazanie oceny na tle awansu zawodowego nauczycieli.
Uczestnicy otrzymają m.in. prezentację, arkusz pomocniczy do oceny pracy nauczyciela, przykładową ocenę pracy, zaświadczenia wydawane nauczycielowi w trakcie awansu zawodowego. Materiały szkoleniowe przekazane zostaną w formie elektronicznej.

Zapraszam dyrektorów szkół, opiekunów stażu i mentorów oraz nauczycieli z krótkim stażem pracy.

Rejestracja elektroniczna do 28 października 2022r.: www.rodon.radom.pl/konferencje