Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje dla nauczycieli wychowania fizycznego warsztaty Ciało w ruchu. W czasie zajęć przedstawione zostaną sposoby poruszania ciałem - inne niż dobrze znane schematy ćwiczeń. Zaplanowana została zabawa ruchem. Zaprezentowane zostaną ćwiczenia, które urozmaicą lekcje wychowania fizycznego, a przede wszystkim usprawnią dzieci i młodzież.
Zajęcia poprowadzi p. Kinga Szarpak - instruktor fitness i trener personalny.

Terminy:

  • 17 listopada 2022r. (czwartek), godz.17.15 - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • 24 listopada 2022r. (czwartek), godz.17.15 - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3).
Czas trwania: 3 godziny

Miejsce:
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu, ul. Kusocińskiego 8.

Zapraszamy do aktywnego udziału i prosimy o zabranie wygodnego stroju.

Rejestracja elektroniczna:
Koszt 60 PLN dla nauczycieli ze szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasta Radomia.
Wpłaty należy przekazywać przelewem do ostatniego dnia rejestracji na konto z dopisaną formą szkolenia:
PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325.