Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje kolejne spotkanie w ramach Forum Innowacyjnego Dyrektora i Akademii Kreatywnego Nauczyciela. Szkolenie "Awans zawodowy krok po kroku" odbędzie się 30 listopada 2022r. w godz. 14.00 - 17.00 w auli Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, przy ulicy Traugutta 61a. Zajęcia poprowadzi p. Izabela Leśniewska.

Zapraszam dyrektorów szkół, opiekunów stażu i mentorów oraz nauczycieli z krótkim stażem pracy.

Rejestracja elektroniczna do 28 listopada 2022r.: www.rodon.radom.pl/konferencje

Koszt - 60 PLN dla nauczycieli ze szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasta Radomia. Wpłaty należy przekazywać przelewem do ostatniego dnia rejestracji na konto z dopisaną formą szkolenia:
PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325
W procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.