W bieżącym roku szkolnym uruchomiona zostaje sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych. Zapraszamy przedstawiciela zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki do udziału w pracach sieci "Radomskie Zawody Matematyczne".
Wybraną przez zespół osobę prosimy o udział w webinarium 23 listopada 2022r. o godz.16.00.

Przed terminem webinarium prosimy o przesłanie danych kontaktowych:
imię i nazwisko, nazwa szkoły, e-mail, numer telefonu
na adres
agnieszka.stepien@rodon.radom.pl lub piotr.darmas@rodon.radom.pl

Link do spotkania w aplikacji Teams zostanie wysłany do godz.12.00 w dniu webinarium.