serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium, w czasie którego porozmawiamy o tym, jak uczyć mówić po polsku. Mówienie w języku obcym (w tym także języku polskim jako obcym) postrzegane jest przez uczących się jako miara sukcesu w nabywaniu języka. Tymczasem wiemy, że droga do swobodnego mówienia jest długa i wyboista. Jak ją uprzyjemnić? Jak spowodować, żeby była bardziej skuteczna? Mniej stresująca? Mniej frustrująca?

Podczas webinarium dr Agnieszka Jasińska podsunie Państwu kilka pomysłów związanych z technikami nauczania mówienia. Spotkanie będzie przebiegało według znanego już Państwu schematu: część teoretyczna z podstawami programowymi i zaleceniami metodycznymi oraz praktyczna z konkretnymi ćwiczeniami rozwijającymi sprawność mówienia po polsku.

W części praktycznej zaprezentowane zostaną propozycje rozwijania sprawności mówienia zarówno na zajęciach stacjonarnych jak i on line. Współprowadzącą spotkanie będzie pani Kinga Łoś - ceniona specjalistka od nauczania zdalnego.

Zapraszamy do udziału nauczycieli pracujących z uczniem z doświadczeniem migracji, nauczycieli języków obcych i wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatne webinarium odbędzie się 24 listopada (czwartek) 2022 roku o godz.19.00
Rejestracja: https://polskiikropka.pl/mowimy-po-polsku/