Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Spejclany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu serdecznie zapraszają na konferencję

Niepełnosprawność na szlaku pomocy i wsparcia,


która odbędzie się 28 marca 2023r. w godz. 13.00 - 17.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu, ul. Wernera 6

Konferencja objeta jest honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 24 marca 2023 r. (czwartek),do godziny 14.00. Liczba miejsc ograniczona.

dokument w formacie pdfProgram konferencji (do pobrania) - plik PDF