Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest organizatorem konferencji

Wnioski i rekomendacje po maturze i egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 2023,


która odbędzie się 13 września 2023r. (środa) w godz. 15.00-17.00 na platformie TEAMS. Zajęcia poprowadzą ekspertki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Program:
· Rozpoczęcie konferencji - Pani Edyta Wójcik, dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
· Wnioski i rekomendacje po maturze 2023 z języka polskiego - Pani Wioletta Kozak,
· Wnioski i rekomendacje po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego - Pani Wioletta Łakoma-Sabat.

Ze względu na wagę poruszanych treści zachęcam do udziału wszystkich nauczycieli polonistów.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną http://www.rodon.radom.pl/konferencje/ do 11 września 2023r.(poniedziałek).

Udział w webinarium dla nauczycieli ze szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia jest bezpłatny.
Odpłatność za zajęcia (40 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych. Wpłaty należy przekazywać przelewem z dopisaną formą szkolenia do 11 września 2023r. na konto: 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325