Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje wycieczkę edukacyjną do Lublina

Tajemnicza śmierć Jana Kochanowskiego,


która odbędzie się 21 października 2023 roku. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.

Program:
  • 9.00 - wyjazd z Radomia z parkingu przy ul. Bernardyńskiej
  • 11.00 - 12.00 - Warsztaty "Fortuna kołem się toczy", Piwnica pod Fortuną,
  • 12.00 - 13.00 - Gra miejska na Starym Mieście "Tajemnicza śmierć Jana Kochanowskiego", Piwnica pod Fortuną,
  • 13.00 - 15.30 - czas na posiłek we własnym zakresie,
  • 15.30 - 18.00 - Spacer edukacyjny "Lublin Literatów - J. Kochanowski, J. Czechowicz, B. Prus, J. Porazińska, J.I. Kraszewski, W. Pol, F. Arnsztajnowa",
  • 20.00 - powrót do Radomia
Zapisy do 6 października 2023 roku poprzez formularz na stronie: www.rodon.radom.pl/szkolenia .
Uczestnicy (max. 30 osób - decyduje kolejność zgłoszeń) pokrywają koszty wyjazdu w kwocie 130,00 zł płatne do dnia 11 października 2023 roku przelewem na konto RODoN: 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325, w tytule przelewu należy wpisać: Lublin + imię i nazwisko uczestnika

Szczegółowych informacji udzielają doradcy metodyczni:
Agnieszka Rdzanek agnieszka.rdzanek@rodon.radom.pl
Ewa Wziątek ewa.wziatek@rodon.radom.pl