PROJEKT "DROGI DO ZDROWEJ SZKOŁY"Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował dla Państwa propozycję bezpłatnego, zdalnego szkolenia rad pedagogicznych.
Głównym celem projektu jest udzielenie pomocy uczniowi znajdującemu się w kryzysie emocjonalnym i jego rodzicom poprzez kompleksowe wsparcie wszystkich nauczycieli danej szkoły/placówki. Szkolenia rad pedagogicznych realizowane będą od października 2023r. do marca 2024r. w aplikacji Teams przez doradców metodycznych Ośrodka. W celu kompleksowego wsparcia szkoły/placówki proponujemy udział w kilku spotkaniach (2-4). Zajęcia odbywać się będą w terminach ustalonych z prowadzącymi.

Proponujemy tematy:

 • 1. Sposoby podnoszenia własnej wartości u dzieci i młodzieży. Sposoby na lęki
 • 2. Agresja oraz przemoc fizyczna i psychiczna ze strony innych dzieci/uczniów lub osób dorosłych
 • 3. Autoagresja u dzieci i młodzieży. Depresja
 • 4. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki/rozwoju
 • 5. Uzależnienia od technologii, mediów, gier, substancji psychoaktywnych
 • 6. Dom i szkoła – partnerstwo i współpraca
 • 7. Odpowiedzialność rodzica za wychowanie i kulturę osobistą dziecka/ucznia
 • 8. Zaangażowanie rodzica w proces dydaktyczny i wychowawczy
 • 9. Zarządzanie czasem, twórcze podejście do zadań, asertywność i wyznaczanie granic
 • 10. Sztuka posługiwania się językiem inkluzywnym
 • 11. Odporność psychiczna i emocjonalna, równowaga między życiem zawodowym i osobistym

W celu przystąpienia do projektu należy przysłać drogą elektroniczną Kartę zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej w projekcie DROGI DO ZDROWEJ SZKOŁY na adres: rodon@rodon.radom.pl.

Do pobrania

Karta zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej