Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje seminarium

Współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami i autyzmem,


które odbędzie się 23 maja 2024 roku w godz. 17.00 - 20.00 w aplikacji Teams.

Zajęcia poprowadzi Pan Jacek Kielin, psycholog, trener videotreningu komunikacji, terapeuta i superwizor relacyjno-rozwojowy oraz prezes Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno - Rozwojowych "Strefa Dobrych Emocji". .

ZZapraszamy do udziału dyrektorów, nauczycieli, wychowawców klas, świetlic, burs szkolnych, psychologów i pedagogów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych edukacją włączającą.

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną do 21 maja 2024r. do godz. 12.00 - www.rodon.radom.pl/konferencje.
Odpłatność za zajęcia (60 PLN) dotyczy wyłącznie nauczycieli, którzy nie są zatrudnieni w radomskich szkołach samorządowych. Wpłaty należy przekazywać przelewem do 21.05.2024r. z dopisaną formą szkolenia na konto: PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325