W związku ze zmianami w szkolnictwie zawodowym proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez specjalistów. Przypominamy, że w ofercie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli znajdują się liczne szkolenia, m.in.:

 • nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego;

 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego;

 • podstawa programowa kształcenia w zawodach;

 • szkolny plan nauczania w oparciu o nowe przepisy- planowanie kształcenia zawodowego;

 • projektowanie programów nauczania dla zawodów;

 • dopuszczanie do użytku szkolnego programu nauczania dla zawodu;

 • rozkłady materiału nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe


Zajęcia w dogodnym dla Państwa miejscu i umówionym terminie prowadzić będą:
 • mgr inż. Barbara Kutkowska (Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli);

 • mgr inż. Małgorzata Michalczyk (Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu);

 • mgr Tomasz Marek (Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu);

 • mgr inż. Tomasz Madej (Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu).


Wszystkich zainteresowanych rozwojem szkolnictwa zawodowego zapraszamy do udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego (m.in. szkolenia rady pedagogicznej, zespołów nauczycielskich i konsultacje).
Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub drogą elektroniczną: 48 360 00 05, rodon@rodon.radom.pl