Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli podjął działania mające na celu upowszechnienie informacji o wydarzeniach z lat 1863-1864, wpisujące się w obchody
150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Obchody te pragniemy zainaugurować specjalnym seminarium, poświęconym okolicznościom poprzedzającym wybuch Insurekcji w naszym mieście.
Spotkanie dla nauczycieli historii i języka polskiego odbędzie się 22 stycznia 2013 roku, o godz.15.30 w I Liceum Ogólnokształcącym im.M.Kopernika
oraz ok.godz.17-tej w refektarzu klasztoru oo. Bernardynów.

Z powodu niezwykłych okoliczności - wizyty w refektarzu klasztoru, miejscu zwykle niedostępnym - prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie się na seminarium w biurze RODoN-u - tel. 48 36 000 05

Serdecznie zapraszamy