Informujemy, że w lutym 2013r. rozpocznie się dwunastogodzinny kurs doskonalący „Pierwsza pomoc przedmedyczna” organizowany we współpracy
z Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia będą składać się z części praktycznej i teoretycznej.


Zaplanowane treści programowe zawierają:
  • ocenę poszkodowanego,
  • postępowanie z poszkodowanym,
  • niewydolność oddechową,
  • urazy,
  • zatrucia,
  • działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm,
  • porażenie prądem,
  • podtopienie,
  • poród

Prosimy o zapisy (tel. 48 360 00 05) i dostarczenie Karty zgłoszenia (dostępnej na stronie: www.rodon.radom.pl)
do 25 stycznia 2013r. (ul.Słowackiego 17).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.