Informujemy, że w ramach realizacji zadań mających na celu podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbędzie się seminarium:

Przygotowanie uczniów i słuchaczy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Na zajęcia, które odbędą się dnia 14 marca 2013 roku w godz. 14.00-17.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Budowlanych im.Kazimierza Wielkiego
w Radomiu przy ul. Kościuszki 7
zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów do spraw kształcenia zawodowego, kierowników warsztatów szkolnych i zainteresowanych nauczycieli.

W czasie seminarium poruszane zostaną zagadnienia dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w świetle przepisów prawa (Barbara Kutkowska doradca metodyczny RODoN-u) oraz informacje dotyczące procedur egzaminacyjnych (dyrektorzy współpracujący z OKE ).
Na koniec przewidziana jest dyskusja.
Prosimy o telefoniczne zgłoszenia udziału do 12 marca 2013r. pod nr tel. 48 360 00 05.