Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach związanych z organizacją konferencji/szkoleń/warsztatów przez Administratora Danych – Dyrektor Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą w Radomiu przy ul. J. Słowackiego 17. Dane podaję dobrowolnie, ponieważ bez ich podania nie jest możliwy udział. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do wglądu, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania i usuwania zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm.).