Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane -   twoja sprawa”.
Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.
III edycja na rok szkolny 2012/2013


Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przystąpił do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - twoja sprawa”. Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych i prawem do prywatności.
W załączeniu przesyłamy krótki informator dla Dyrektora szkoły:

Obowiązki dyrektora szkoły

Informujemy, że 5 grudnia 2012r. w siedzibie RODoN-u odbędzie się spotkanie z przedstawicielami szkół zainteresowanych problematyką ochrony danych:
- godz.13.30 - nauczyciele z gimnazjów,
- godz.15.00 - nauczyciele ze szkół podstawowych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Ośrodka pod numerem telefonu 48 360 00 05 do 3 grudnia 2012r., do godz.14.00