Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się siódma edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, organizowanego wspólnie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 16-30 lat, organizujące np. różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, projekty internetowe w skali europejskiej lub programy wymiany młodzieży. Projekty mogą być zgłaszane przez osoby lub grupy do 20 stycznia 2014.

Trzy zwycięskie projekty otrzymają nagrody w wysokości, odpowiednio, pięciu, trzech i dwóch tysięcy euro. W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub w Strasburgu). Ponadto uczestnicy konkursu reprezentujący wybrane 28 projektów krajowych zostaną zaproszeni do udziału w czterodniowej wycieczce do Akwizgranu w Niemczech. Wręczenie nagród nastąpi 27 maja 2014.

W załączeniu znajdą Państwo ulotkę informacyjną. Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej konkursu: www.charlemagneyouthprize.eu
Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem,

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Tel.: +48 22 595 24 70
Faks: +48 22 595 24 80 e-mail: epwarszawa@ep.europa.eu