NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką samorządową, akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W Ośrodku organizowane są różne formy doskonalenia w formie stacjonarnej i zdalnej. W systematycznie aktualizowanej ofercie znajdują się:
 • webinaria,
 • szkolenia,
 • seminaria,
 • warsztaty metodyczne,
 • wycieczki edukacyjne,
 • konsultacje,
 • konferencje.

Doradcy metodyczni służą radą w zakresie metodyki kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego oraz:
 • awansu zawodowego,
 • prawa oświatowego,
 • wspierania rozwoju dziecka młodszego,
 • pracy z uczniem z doświadczeniem migracji,
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Wszystkie zajęcia prowadzone przez doradców metodycznych są bezpłatne.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt DROGI DO ZDROWEJ SZKOŁY, którego celem jest udzielenie pomocy uczniowi znajdującemu się w kryzysie emocjonalnym i jego rodzicom poprzez kompleksowe wsparcie wszystkich nauczycieli danej szkoły/placówki.
Bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych realizowane będą zdalnie w aplikacji Teams od października 2023r. do marca 2024r. przez doradców metodycznych Ośrodka.

Proponujemy tematy:
 1. Sposoby podnoszenia własnej wartości u dzieci i młodzieży. Sposoby na lęki
 2. Agresja oraz przemoc fizyczna i psychiczna ze strony innych dzieci/uczniów lub osób dorosłych
 3. Autoagresja u dzieci i młodzieży. Depresja
 4. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki/rozwoju
 5. Uzależnienia od technologii, mediów, gier, substancji psychoaktywnych
 6. Dom i szkoła – partnerstwo i współpraca
 7. Odpowiedzialność rodzica za wychowanie i kulturę osobistą dziecka/ucznia
 8. Zaangażowanie rodzica w proces dydaktyczny i wychowawczy
 9. Zarządzanie czasem, twórcze podejście do zadań, asertywność i wyznaczanie granic
 10. Sztuka posługiwania się językiem inkluzywnym
 11. Odporność psychiczna i emocjonalna, równowaga między życiem zawodowym i osobistym

Nauczycielom szkół i placówek proponujemy udział w zajęciach stacjonarnych w małych grupach (szkolenia, warsztaty metodyczne, seminaria) prowadzonych w siedzibie Ośrodka przy ulicy J. Słowackiego 17 i w webinariach prowadzonych w aplikacji Teams - Office 365.
W czasie zajęć rozwijana będzie wiedza na temat wartości, kompetencji cyfrowych uczniów i rodziców, sposobów realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminów oraz ulepszania kluczowych relacji, w które zaangażowana jest społeczność szkolna.
Wszystkim dbającym o rozwój zawodowy proponujemy cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy, które umożliwiają osiąganie korzyści z procesowych działań opartych na zaufaniu i wzajemności oraz dzieleniu się przykładami dobrej praktyki.

Zbudowana przez nas oferta ma służyć indywidualnemu doskonaleniu zawodowemu oraz wspomaganiu kompleksowego rozwoju szkoły. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy szkołom i placówkom w przeprowadzeniu diagnozy, planowaniu i wdrażaniu zmian, ewaluacji efektów oraz formułowaniu wniosków.

Z naszych propozycji każdego roku korzysta kilka tysięcy nauczycieli z ponad stu szkół i placówek. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zbudowana przez nas oferta ma służyć indywidualnemu doskonaleniu zawodowemu oraz wspomaganiu kompleksowego rozwoju szkoły. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy szkołom i placówkom w przeprowadzeniu diagnozy, planowaniu i wdrażaniu zmian, ewaluacji efektów oraz formułowaniu wniosków.

Z naszych propozycji każdego roku korzysta kilka tysięcy nauczycieli z ponad stu szkół i placówek. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i zapraszamy Państwa do współpracy.